Nieuws

Maak kennis met het nieuwe bestuur!

Bestuur GL Amsterdam Centrum 2015

Vrijdagavond 30 januari j.l. koos onze Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden. Ook keurden de aanwezigen de begroting voor 2015 goed, en werden de campagneplannen gepresenteerd. Daarna volgde de Nieuwjaarsborrel.

Lees verder

GroenLinks zet in op duurzaamheid en burgerparticipatie

Op 16 december jongstleden werden de Jaarplannen van stadsdeel Centrum vastgesteld door de Bestuurscommissie. In de Jaarplannen worden gesprekken met de buurt omgezet in concrete plannen voor het komende jaar (Gebiedsgericht werken). GroenLinks stelde bij de bespreking van de Jaarplannen drie verbeteringen voor, die allen gesteund werden door de hele Bestuurscommissie. Hierdoor is er nu meer aandacht voor duurzaam inkopen, groene en duurzame projecten en duidelijke communicatie richting bewoners over de plannen met hun buurt.

Lees verder

Weteringpark kan groener en beter

Weteringcircuit met trams

Woensdag 10 december bieden Alexander Hammelburg (D66) en Micha Mos (GroenLinks) een notitie over de toekomst van het Weteringcircuit aan de buurt aan tijdens het Vijzelbuurtoverleg.

Lees verder

Eerste Stadsdeelconferentie succes

Op 26 novembervond in ARCAM Architectuurcentrum de eerste stadsdeelconferentie van GroenLinks Amsterdam-Centrum plaats. Politici, GroenLinks-leden en geïnteresseerden kwamen samen om met elkaar te bespreken welke thema’s er de komende tijd de politieke aandacht verdienen. Hier volgt een verslag.

Lees verder

Plannen voor de buurt

Het Westerdok, een rustig bewonersgebied

Gebiedsgericht werken. Dat betekent per buurt plannen maken. De buurten waarin Centrum is opgedeeld zijn: Oost, West, Zuid, 1011 en 1012. Iedere buurt heeft een gebiedscoördinator en krijgt steeds een nieuw Jaarplan, waarvoor de bewoners zelf input leveren. Hier een eerste update over de vorderingen.

Lees verder

Praat mee over het stadsdeel

De groep die brainstormde over "De fiets en haar eigenaar"

Wat frustreert je? Wat boeit je? Waar fiets of loop je altijd langs en denk je: “Dat kan toch beter? Dat moet beter!” En natuurlijk zou dat moeten kunnen, we kennen samen zoveel oplossingen. Maar samen even voor zo’n probleem gaan zitten, dat ontbrak nog. Nu zijn er de Stadsdeelconferenties.

Lees verder