Het Westerdok, een rustig bewonersgebied
Het Westerdok, een rustig bewonersgebied

Plannen voor de buurt

Gebiedsgericht werken. Dat betekent per buurt plannen maken. De buurten waarin Centrum is opgedeeld zijn: Oost, West, Zuid, 1011 en 1012. Iedere buurt heeft een gebiedscoördinator en krijgt steeds een nieuw Jaarplan, waarvoor de bewoners zelf input leveren. Hier een eerste update over de vorderingen.

Gebiedsgericht werken. In Centrum deden de bestuurders en ambtenaren het al een tijdje, in andere stadsdelen doen ze het nu ook. Dit was dan ook één van de eerste dingen waarmee de nieuwe bestuurscommissie afgelopen voorjaar aan de slag ging.

In mei zijn bestuurscommissieleden met de gebiedscoördinator bijna alle buurten in geweest. Dat leverde leuke en goede gesprekken op. “Ik heb veel vertrouwen in deze aanpak,” zegt Micha Mos, “de gebiedscoördinatoren kennen hun gebied ontzettend goed.” Op deze manier het stadsdeel in gaan is voor de politici ook erg verhelderend. Micha: “Het is interessant om te merken wat de verschillen zijn, ook binnen een gebied. De Haarlemmerstraat is heel druk, daar is het echt een uitdaging om fietsers de ruimte te geven naast het andere verkeer. Maar Westerdok is bijvoorbeeld heel rustig, echt een bewonersgebied. Daar speelt dan ook de angst dat dat verandert door de komst van nachtelijke horeca. Ik begrijp dat heel goed, die rust gaan we zeker proberen te behouden.”

In de Jordaan speelt natuurlijk de herinrichting van de Elandsgracht, op de Oostelijke Eilanden in de Eilandenboulevard, in Zuid de rol van de grote uitgaanspleinen, in hartje Centrum het buurtparkeren en de overlast van hotels en horeca. Maar er zijn ook kleinere projecten – verbouwingen, het groen op een plein, waar fietsparkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd - die per buurt aangepakt worden. De Jaarplannen die voor iedere buurt geschreven worden, zijn dan ook erg herkenbaar voor de bewoners. Ze zijn te vinden via de agenda van de bestuurscommissie.

De Jaarplannen zijn begin november besproken in de bestuurscommissie. Deze plannen zijn opgesteld door de gebiedscoördinatoren na meerder gesprekken met de buurt. Niet alles staat erin, specifieke projecten en algemeen onderhoud lopen naast de plannen gewoon door.

De Jaarplannen worden op 16 december door de bestuurscommissie vastgesteld. Kijk vooral die van uw eigen buurt eens door!

Vragen, opmerkingen of een idee voor uw gebied? We horen het graag! Laat het weten door te mailen naar Micha Mos: mosmna@gmail.com