Standpunten

Standpunten

Verkeer

Het is druk in Amstedam. De binnenstad is niet gebouwd om zoveel wandelaars, fietsers en auto's aan te kunnen. Geparkeerde auto's en drukke autowegen nemen onnodig veel plaats in. Daarom wil GroenLinks ruimte voor de voetganger en voorrang voor de fiets.

Groen, water en duurzaamheid

Amsterdam is een groene stad. Ook in het centrum moet er ruimte zijn voor bomen en parken. GroenLinks wil het evenwicht niet uit het oog verliezen. Juist als het centrum drukker wordt, moeten we het groen niet vergeten.