GroenLinks sluit akkoord met D66 en PvdA

GroenLinks is verheugd te kunnen melden, dat er een bestuursakkoord is bereikt in stadsdeel Centrum. We zullen gaan besturen met D66 en PvdA. InĀ de vergadering van 7 april jongstledenĀ is het bestuursakkoord aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, en zijn Boudewijn Oranje (stadsdeelvoorzitter, D66), Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) en Roeland Rengelink (PvdA) benoemd tot Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. GroenLinks feliciteert de bestuurders en de partijen van harte, en hoopt op een vruchtbare samenwerking.