De groep die brainstormde over "De fiets en haar eigenaar"
De groep die brainstormde over "De fiets en haar eigenaar"

Praat mee over het stadsdeel

Wat frustreert je? Wat boeit je? Waar fiets of loop je altijd langs en denk je: “Dat kan toch beter? Dat moet beter!” En natuurlijk zou dat moeten kunnen, we kennen samen zoveel oplossingen. Maar samen even voor zo’n probleem gaan zitten, dat ontbrak nog. Nu zijn er de Stadsdeelconferenties.

Het idee van de Stadsdeelconferentie ontstond bij de GroenLinks fractie in Oost. Het doel is in contact komen met bewoners en ondernemers in het stadsdeel. Samen weten we meer dan alleen, en kunnen we tot betere oplossingen komen. Bovendien is er binnen het stadsdeel – en zeker binnen de stad – veel expertise. Op een Stadsdeelconferentie halen we die expertise er bij.

Paulien Gankema, steunfractielid, hoopt dat de Stadsdeelconferenties mensen uit vele geledingen bij elkaar brengen: “Iedereen kan komen meepraten. Het maakt niet uit of je lid bent of niet, in Centrum woont of het onderwerp gewoon interessant vindt. Wil je meer horen over het thema? Kom luisteren! Kun je bijdragen aan een oplossing? Kom praten! Volgens mij wordt het hartstikke leuk.”

Een Stadsdeelconferentie is een avond met een specifiek thema, zoals drukte, zorg, verkeer, duurzaamheid of een bepaald gebied of plan. Rondom dit thema worden experts en betrokkenen uitgenodigd. De vorm kan per avond verschillen.

Een team van fractie- en bestuursleden bereidt samen met geïnteresseerden de avond voor. Om deze teams te vormen was er op woensdag 26 november een eerste bijeenkomst, waarop allerlei mogelijke onderwerpen onderzocht werden. Er werd gepraat over "De fiets en haar eigenaar" en "De uitdagingen in de zorg", over afval en luchtvervuiling. Aan de laatste twee onderwerpen zal in 2015 een eigen Stadsdeelconferentie gewijd worden.

Wilt u meepraten over Afval en/of Luchtvervuiling? Meehelpen een van beide conferenties te organiseren?

 

Neem dan contact op met Micha Mos o.v.v. 'Stadsdeelconferentie': mosmna@gmail.com