De adviezen van de stadsdeelcommissies bereiken vaak de gemeenteraad niet. Dat schreven het Parool en NRC in een analyse over het nieuwe bestuursstelsel van de gemeente Amsterdam.

In een gesprek tussen stadsdeelcommissieleden en gemeenteraadsleden van de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD) bleek dat adviezen uit de stadsdelen vaak ongelezen blijven. Juist als het gaan om lokale thema’s is dit heel kwalijk. Dit is een probleem dat heel snel kan en moet worden opgelost.

Wat betreft mijn eigen ervaring in de stadsdeelcommissie van Centrum, herken ik het gevoel van een zoektocht naar hoe wij het meest effectief kunnen functioneren. Geregeld komen er stukken langs de stadsdeelcommissie die zich vooral richten op stedelijk beleid en waarbij het onduidelijk is hoeveel invloed de input van de stadsdeelcommissies heeft. Vaak horen we weinig meer van onze adviezen terug. Vermoedelijk blijven ze dan ongelezen. Onlangs bleek echter dat een advies vanuit Centrum m.b.t. het stedelijk kader “sociaal domein” ter harte is genomen en heeft geleid tot aanpassingen van het stuk. Hierdoor werd in het kader onder andere meer de nadruk gelegd op het belang van de collectieve verantwoordelijkheid voor sociale verbondenheid ten opzichte van het belang van de zelfredzaamheid van een individu. In dit geval heeft het advies van de stadsdeelcommissie dus invloed gehad op stedelijk beleid. Deze tegenstrijdigheid in de invloed van onze adviezen maakt dat het nog een zoektocht is naar hoe wij het meest effectief kunnen functioneren.

Vanuit het perspectief van een GroenLinks’er is er in stadsdeel Centrum in het bijzonder niet veel te klagen. Twee van de drie dagelijkse bestuurders zijn lid van GroenLinks en voeren waar mogelijk consequent groen en sociaal beleid uit. Als stadsdeelcommissielid verkozen namens GroenLinks is de uitdaging tot dusver meer geweest om nieuwe onderwerpen te belichten in de stadsdeelcommissie om zo een aanvulling te zijn op het bestuur, dan om het voorgenomen beleid drastisch te veranderen.

Ondanks dat het dus nog een zoektocht is hoe wij het meest effectief kunnen functioneren als stadsdeelcommissie, is mij het belang van goed lokaal bestuur des te meer duidelijk geworden. Kennis van lokale vraagstukken is cruciaal om te komen tot goed en gedragen beleid. Zo blijkt bijvoorbeeld keer op keer na in gesprek te zijn geweest met bewoners tijdens een informatieavond (van bijvoorbeeld een herinrichting van een straat) dat er punten zijn die verbeterd kunnen worden aan een plan. Ook hebben wij gelukkig wel veel contact met de gemeenteraadsleden van GroenLinks, waardoor wij het belang van bepaalde lokale thema’s kunnen benadrukken. Een ander voorbeeld van de kracht van goed lokaal bestuur is een initiatief dat we halverwege dit jaar zijn gestart in de commissie.

Het doel van het project “De Toegankelijke Stad” is om de openbare ruimte versneld toegankelijk te maken voor iedereen. In de praktijk betekent dit dat wij samen met bewoners van centrum in kaart brengen waar obstakels zijn in de openbare ruimte, waardoor zij bijvoorbeeld in hun directe leefomgeving niet met een kinderwagen of met een scootmobiel over de stoep kunnen. De resultaten worden vervolgens gepresenteerd in de vergadering. In de praktijk resulteert dit bijvoorbeeld in het verplaatsen van verkeerd geplaatste verkeersborden of het verhelpen losliggende stoeptegels. Hiermee hopen we de openbare ruimte toegankelijker voor iedereen te maken en te houden.

Ondervindt u wellicht in uw directe leefomgeving hinder door dergelijke obstakels in de openbare ruimte? U kunt mij een mail sturen naar n.zeevenhooven@amsterdam.nl.