Het COVID-19 virus heeft ook de gang van zaken voor het stadsdeel Centrum compleet veranderd. Alhoewel er zo goed als het gaat wordt geprobeerd dóór te vergaderen, zijn er nog veel verbeteringen mogelijk. In dit bericht een update over 1) de belangrijkste actuele onderwerpen in de stadsdeelcommissie, en 2) de informatievoorziening in tijden van corona.

1. Wat speelt er in de stadsdeelcommissie?

Ook al is er veel weggevallen de afgelopen maanden, zeker de eerste weken van de overheidsmaatregelen tegen covid-19, er zijn ook best wat onderwerpen in de stadsdeelcommissie langs gekomen. En het worden er weer steeds meer.

Een aantal onderwerpen kunnen simpelweg niet wachten omdat daar termijnen aan vast zitten, zoals herinrichtingen. Zo hebben we het gehad over de herinrichting van de Noorderspeeltuin, van de Nieuwe Kerkstraat en vorige week hadden we de lang verwachte bespreking van de herinrichting van de Rozengracht. Er was veel te doen over de bomen die gekapt moesten worden. Uiteindelijk heeft stadsdeelbestuurder Micha Mos geluisterd naar de bezwaren van veel bewoners en het ontwerp voor de herinrichting opnieuw laten doen, met de opdracht zoveel mogelijk bomen te sparen. En dat is in het nieuwe ontwerp gelukt. Een uitkomst waar wij ook blij mee zijn.

Een ander gesprek in de stadsdeelcommissie betrof niet direct een plan maar eerder een gerucht. In de media was het voornemen naar buiten gekomen van een groep horeca-ondernemers die op de Nieuwmarkt graag een groot gezamenlijk terras zou willen neerzetten. Dit uiteraard om de gemiste inkomsten door de maatregelen tegen corona nog ietwat goed te maken. De inkt was nog niet droog of er ontstond flinke beroering onder bewoners, voornamelijk omwonenden van de Nieuwmarkt. Ze ageerden tegen dit plan: het is nu juist fijn rustig in de stad, de openbare ruimte is niet alleen van de terrassen, waar vóór de crisis juist veel overlast door ervaren werd, er zijn nog vele anderen die willen gebruik willen maken van deze schaarse vierkante meters…

Als GroenLinks-fractie werden we ook niet erg enthousiast van het plan. De openbare ruimte is in ons stadsdeel al erg schaars, en wordt dat alleen maar meer met de 1,5 metermaatregel. Bovendien zijn er ook andere sectoren die meer ruimte zouden willen kunnen maken, zoals de cultuursector, de sportscholen, maar ook andere winkels zoals bijvoorbeeld kleine zelfstandigen. Van een grote inname door terrassen zijn wij niet direct voorstander.

Momenteel worden de plannen door het stadsdeel bekeken en als stadsdeelcommissie horen we er hoogstwaarschijnlijk binnenkort meer over.

 

2. Informatievoorziening in tijden van corona

Als stadsdeelcommissie is het de afgelopen periode veel moeilijker geworden om aan informatie te komen. Ten eerste is aan informatie vanuit bewoners komen moeilijker geworden. Alle bijeenkomsten zijn afgelast, waardoor geen enkele buurtvereniging of bewonersorganisatie vergadert. Ook zijn dus alle informatiebijeenkomsten van de gemeente over beleid en projecten afgelast. Direct contact met bewoners is nagenoeg onmogelijk. Wel mailen en bellen we met contacten in de buurten, heeft de de GroenLinks fractie telefonisch contact met GroenLinks-leden gezocht en volgen we allerlei (lokale) media.

Zo hebben veel buurtverenigingen hun eigen (online) krantje en online nieuwsbrief. Ook zie je op facebook-pagina’s van deze buurtverenigingen maar ook van sociale organisaties veel terug van wat er speelt in de buurten. En je ziet heel veel particuliere initiatieven ontstaan, op facebook en ook in buurtapps, wat fantastisch is om te zien. Mensen die op vrijwillige basis iets opzetten om anderen te helpen of hieraan meedoen.

Als fractieleden zijn we dus teruggeworpen op dit soort wat informelere informatievoorziening om te weten wat er speelt in het stadsdeel.

 

Ten tweede zijn de formele vergaderingen van de stadsdeelcommissie nog behelpen. Net als de worstelingen van de gemeenteraad met hoe te vergaderen en bijvoorbeeld hoe hoofdelijk te stemmen, zijn we op stadsdeelniveau ook nog erg zoekende. De eerste formele vergadering was via Skype, maar zonder insprekers en er werd alleen het hoogstnoodzakelijke behandeld. En bij het hoogstnoodzakelijke gaat het dan om die projecten waar bepaalde termijnen aan zitten.

De vergadering erop werd gevoerd via een inbelsysteem, waarbij wel insprekers mee konden doen, maar niemand elkaar kon zien. Dat was ook verre van ideaal. Inmiddels hebben we een ander digitaal vergadersysteem gevonden waar ook bewoners die iets willen zeggen over een onderwerp kunnen aansluiten. En de eerste geluiden over weer fysieke vergaderingen worden al gehoord, wanneer per 1 juni bijeenkomsten tot 30 personen kunnen worden gehouden.

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 26 mei om 20.00 uur. De agenda is steeds te vinden op https://centrum.notubiz.nl/dashboard. Hier komt ook de live stream op.

 

Mocht je wat aan de fractie kwijt willen, laat het ons weten op amsterdamcentrum@groenlinks.nl. We horen graag jullie input en jullie signalen vanuit Centrum!