“ Daarom pleit ik altijd voor de menselijke maat, voor kleinschaligheid, voor het betrekken van de mensen waar plannen over gaan. ”

Ik ben Neeria Oostra Malaver, politicologe, moeder van 3 kinderen en al jaren woonachtig op de Binnenkadijk. De afgelopen jaren ben ik lid van de stadsdeelcommissie, met veel plezier en overtuiging, en dat doe ik graag nog een termijn. Ik ben geboren in Colombia en voel me thuis in de diverse stad die Amsterdam is. Waar je vele talen hoort, veel verschillende gezichten ziet en waar de wind altijd wel iets nieuws brengt. Een prachtige stad met ook vele uitdagingen, waarbij we elkaar allemaal nodig hebben om vooruit te komen. We moeten het samen doen. En dat kan alleen als we ook oog hebben voor elkaar als individu.  

Daarom pleit ik altijd voor de menselijke maat, voor kleinschaligheid, voor het betrekken van de mensen waar plannen over gaan. Zo heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor buurthuizen, voor gebruik vanuit de gemeente van niet-digitale informatiemiddelen en voor echte participatie door bewoners. Zoals bijvoorbeeld bij het voorop stellen van de belangen van de buurt bij de verkoop van de Oosterkerk. Het is ook terug te zien in ons aanhoudend aandringen op leefbaarheid in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat. Voor de Agenda Autoluw en voor het invoeren van 30 km/uur op alle wegen in Centrum. En in mijn aangenomen advies voor steun aan HeenenWeer, een stichting die met kleine auto’s van deur tot deur vervoer organiseert voor wie slecht ter been is en hiermee ook eenzaamheid bestrijdt.  

De komende jaren ga ik graag door met de groene en linkse benadering voor de uitdagingen van Centrum. Voor meer zeggenschap vanuit de buurten, waarbij een goed functionerend bewonersloket belangrijk is. Voor een sterke lokale democratie waarbij we als stadsdeelcommissie een stevige schakel zijn tussen bewoners en bestuur. Voor verdere verduurzaming van woningen, bedrijven en van de afvalverwerking. Voor nog meer vergroening van Centrum zodat de openbare ruimte er is om elkaar te ontmoeten en niet alleen om doorheen te gaan. Voor het aanpakken van de woningnood, waar inmiddels radicale oplossingen voor nodig zijn. En voor een samenleving waar je niet gewaardeerd wordt om je economische zelfredzaamheid maar om wie je bent, waar je mogelijkheden hebt om je passies te leven en waar je bijdrage gewaardeerd wordt, of deze nou betaald of onbetaald is. 

Ik geloof in grote dromen èn in kleine stappen. 

Ik geloof in ruimte voor het individu èn in samen doen. 

We hebben elkaar nodig, mens voor mens, want met ons allen maken we Amsterdam.