Als stadsdeelcommissie vergaderen we meestal op het Stadhuis op het Waterlooplein. Vorige week deden we dat weer eens op locatie, op de Oostelijke Eilanden. Een tijd geleden vergaderden we voor het eerst op locatie, in de Haarlemmerbuurt. Toen spraken we uitgebreider over een aantal zaken in de Haarlemmerbuurt zoals de afvalproblematiek en het verkeer in de Haarlemmerstraat en -dijk.

Vorige week deden we hetzelfde op de Oostelijke Eilanden. Onderwerpen op de agenda waren de actuele situatie op de Oostelijke Eilanden, de herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat en de toekomst van de Oosterkerk.

Het mooie van vergaderen in de buurt is dat er meer buurtbewoners op af komen dan op de Stopera. Zo hoort de stadsdeelcommissie meer verhalen van bewoners en kunnen bewoners ook direct vragen stellen. En zo ging het ook. Er waren veel mensen, er werden veel vragen gesteld en met een aantal punten wil de stadsdeelcommissie verder de komende tijd.

Zo werd er door verschillende mensen een dringend appèl gedaan om de Oosterkerk toegankelijk te houden voor de buurt. Momenteel vervult de Oosterkerk een sterke buurtfunctie. De vrees is dat dit bij een eventuele verkoop verloren gaat en dan met name doordat de prijzen te hoog zullen worden voor de bewoners uit de buurt.

 

Op de Oostelijke Eilanden zijn de laatste jaren enkele gewelddadige incidenten geweest, die een enorme impact hebben gehad op de buurt. Naar aanleiding hiervan zijn er veel maatregelen genomen om de veiligheid, de leefbaarheid en het vertrouwen te vergroten. En dit lijkt effect te hebben. Er zijn veel activiteiten, voor jongeren en ouderen en voor alle buurtbewoners, en er is ook zeker veel saamhorigheid en verbondenheid. Deze inzet moet voortgezet worden. Veel activiteiten worden door buurtbewoners zelf georganiseerd, maar er blijft daarnaast voldoende investering nodig vanuit de gemeente. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht nodig voor de groep jong volwassenen van 23 jaar en ouder en is er voor hen ook een ruimte nodig waar ze samen kunnen komen. Gelukkig komt er een binnenkort nieuwe plek voor de jongeren van 14-20 jaar waar ze op een prettige manier samen kunnen komen.

 

Zoals de oproep voor de Oosterkerk en ook de wens voor de locaties voor jongeren aangeven, is fysieke ruimte waar mensen samen kunnen komen ontzettend belangrijk. Als ruimte om samen te komen, te ontmoeten, jezelf te uiten en nieuwe dingen te laten ontstaan.

Daarom zijn we als GroenLinks ook erg blij dat in de nieuwe inrichting van de Kattenburgerkruisstraat enkele parkeerplaatsen worden opgeheven ten gunste van ruimte om de community building op Kattenburg een vaste plek te geven. Dit is opgenomen in de plannen nadat een groep buurtbewoners dit idee naar voren had gebracht en met de stadsdeelbestuurder had besproken. Een mooi voorbeeld van hoe plannen van de gemeente en wensen van bewoners samen kunnen komen.