HET AFDELINGSBESTUUR STADSDEEL CENTRUM

Met onze leden vormen wij één van de grootste afdelingen van het land die uit een afdelingsbestuur, twee gekozen fractieleden, één duo fractielid en daarnaast twee stadsdeelbestuurders bestaat. Als bestuur staan we ervoor een bruisende en inclusieve afdeling te zijn.

Als bestuurslid ben je de drijvende kracht van de afdeling stadsdeel Centrum. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze beweging. Als bestuurslid vorm je vaak het eerste contact voor nieuwe leden en geïnteresseerden en doe je je best om van meerwaarde te zijn voor alle bewoners en in het bijzonder onze leden van stadsdeel Centrum. Ons huidig bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een digitale mediamanager en algemeen bestuurslid. Vier van de huidige bestuursleden beëindigen helaas hun taken; wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, secretaris, digitale media manager en een programma inhoudelijk bestuurslid.

Meer informatie over de specifieke vacatures vind je onder de knop 'meer lezen', onderaan dit bericht.

WAT ZOEKEN WIJ?

 • Een team dat de diversiteit van ons stadsdeel weerspiegelt
 • Interesse in de actuele lokale politiek
 • Een verbindende en enthousiasmerende stijl, commitment met ons stadsdeel en onze idealen;
 • Affiniteit met GroenLinks; Minimaal 2 uur per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • Tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GL-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en andere afdelingen van GroenLinks in Amsterdam te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding.

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van een professioneel netwerk;;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.
 • Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

Procedure

Het bestuur heeft een kandidatencommissie ingesteld die kandidaten gaat selecteren en voordragen. De gesprekken vinden in de loop van december plaats, de voordracht zal eind december worden gedaan. Op de ALV in januari zullen de nieuwe bestuursleden worden gekozen. Indien de kandidatencommissie voor een functie meerdere geschikte kandidaten voordraagt, zullen de leden op de ALV tussen de kandidaten kiezen.

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: 8benjamincaton@gmail.com.

 • Bij vragen over de vacatures kun je contact met ons opnemen via 8benjamincaton@gmail.com. Als je liever even wilt bellen met één van de huidige bestuursleden kan dat ook door eerst een mailtje te sturen.
 • Bekendmaking van de beschikbare kandidaten geschiedt voorafgaand aan de ALV eind 2021.
 • Op de ALV wordt de kandidaten de gelegenheid geboden zich te presenteren aan de leden. Vervolgens zal schriftelijk gestemd worden. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.

Er zijn ook veel andere leuke mogelijkheden om actief te worden bij GroenLinks Amsterdam Centrum. Daarover informeren we je ook graag.

Voor meer informatie over de profielen van de posities die we zoeken klik op meer lezen.