“ Ik wil me daarom graag inzetten voor meer sociale cohesie, zodat álle inwoners in het stadsdeel hier fijn kunnen wonen en mensen zich met elkaar verbonden voelen. ”

Hoi! Mijn naam is Suzanne Felix (29 jaar). Sinds twee jaar neem ik met veel genoegen de rol van penningmeester van het afdelingsbestuur van GroenLinks Centrum op mij. Ik heb daardoor de afdeling en het Stadsdeel Centrum goed leren kennen. Ik ben onder de indruk van het werk van de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur en zou ook zelf graag een actieve rol binnen het stadsdeel spelen. De mogelijkheid bij te dragen aan een duurzaam en sociaal Stadsdeel Centrum spreekt mij zeer aan.              

Inmiddels woon ik zelf acht jaar in dit stadsdeel en ben ik ondertussen erg gehecht geraakt aan mijn buurt, de buren en de sfeer. Maar het buurtgevoel staat in dit stadsdeel onder druk. Kwetsbare inwoners worden hierdoor extra geraakt. Eenzaamheid neemt onder inwoners bijvoorbeeld al jaren toe. Ik wil me daarom graag inzetten voor meer sociale cohesie, zodat álle inwoners in het stadsdeel hier fijn kunnen wonen en mensen zich met elkaar verbonden voelen.

Daarnaast wil ik me ook graag inzetten voor verbondenheid tussen de inwoners en het stadsdeel. Het is namelijk een mooie kans dat het stadsdeel zo dichtbij de inwoner haar werk doet, zodat zij goed zicht kunnen hebben op de wensen en behoeften van de inwoners.