Beste GroenLinkser uit het mooiste stadsdeel van het land,

Helaas zijn wij door de getroffen corona-maatregelen genoodzaakt de ALV van 9 december online (via Zoom) te organiseren. Ontzettend jammer, want we hadden zin jullie allemaal weer fysiek te zien! Gelukkig kunnen we in deze eenzame tijden elkaar ook nog op het scherm opzoeken. De ALV vindt nog altijd plaats van 19.30 – 21.30 uur.

Zouden jullie je aanmelding willen versturen naar matthiasdejong@hotmail.com? Dan krijg je enkele dagen voor de ALV de link naar de online vergadering toegestuurd en kunnen wij je de (uitleg van de) online stemtool mailen.

Tijdens de ALV wordt ook de kandidatenlijst voor de stadsdeelcommissie voorgelegd. Omdat stemmen via ZOOM vaak gepaard gaat met veel technische storingen, hebben we besloten het stemmen in de twee dagen erna plaats te laten vinden. Het stemmen zal dus vanaf 9 december – 11 december online plaatsvinden. De uitslag maken wij dan op 12 december via de website bekend. Tijdens de ALV zullen wij de stemprocedure toelichten en de link voor het stemmen zullen wij per mail versturen. Belangrijk dus: meld je aan!
 

Hieronder nog eens de agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering vaststellen 
 3. Update Bestuur 
 4. Update Fractie 
 5. Update Dagelijks Bestuur 
 6. Concept begroting 2022
 7. Voordracht kandidatencommissie 
 8. Kennismaking kandidaten 
 9. Uitleg procedure en officiële stemming 
 10. Update campagne
 11. Afsluiting

Wij hopen jullie van harte te zien 9 december online!
 

Met warme herfstgroeten,

Benjamin