Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit flink door al het gemotoriseerd verkeer. 70 procent van de openbare ruimte wordt ingenomen door auto’s. Dat moet anders. We gaan het ruimte eerlijker verdelen en onze lucht verschonen

We willen dat de binnenstad autovrij wordt. In het coalitieakkoord wordt als doel gesteld om 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op te heffen. Een groot deel daarvan zal in het centrum zijn. De eerste stap is omdat grachtengordel parkeervrij te maken.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat we nauwe stoepen kunnen verbeden en geven we de ruimte aan fietsers. We willen meer fietsstraten, waar auto's te gast zijn, en veilige woonstraten.