“ Ik zal me inzetten voor een toegankelijke, leefbare stad voor iedereen. Dat doe ik het liefst door zelf zichtbaar en benaderbaar te zijn, en door veel medebewoners te spreken. ”

Ik ben Suzanne Schaaf, 27 jaar. Ik ben nog maar kort lid van GroenLinks, maar woon nu al 5 jaar in het centrum van Amsterdam. Toen ik uit Arnhem naar Amsterdam verhuisde voor mijn studie aan de theaterschool was ik nog wat sceptisch, ik was eigenlijk niet van plan om te blijven. Maar de stad heeft mij, zoals vele anderen, gegrepen. Ik ben verrast door hoe stadsbewoners met elkaar de stad tot zo’n warme, levendige, kleurrijke plek maken. Daar ben ik nu met veel plezier onderdeel van.
Ik werk als theatermaker en docent op verschillende plekken in de stad, en volg aan de Universiteit van Amsterdam de master visuele antropologie.

Het liefst doe ik op creatieve wijze onderzoek naar allerlei onderwerpen, die ook in deze stad voorkomen. Amsterdam, en met name het centrum, is voor mij een samenkomst van  verschillende stemmen en perspectieven. Het is onvermijdelijk dat deze soms met elkaar zullen botsen, maar de verschillen zijn voor mij juist de kracht van deze stad.
Ik zal in eerste instantie dan ook niet naar oplossingen zoeken waarbij iedereen consessies doet, maar ik zal me eerder inzetten voor hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. Omdat ik geloof dat dat een voorwaarde is om samen te kunnen leven en de eigenheid van deze stad te kunnen behouden.

De lokale politiek trekt me omdat ik daar een verbindende rol kan vervullen tussen bewoners en beleid. Een verbinding die door de collega’s die mij voorgingen al is gelegd, maar waar ik nog ruimte zie voor ontwikkelingen op het gebied van inclusie en toegankelijkheid.
Ruimte voor voetgangers, fietsers en mensen die minder goed ter been zijn of die zich met een rolstoel verplaatsen hebben mijn aandacht. Ik wil ruimte maken voor groen dat door de buurt wordt onderhouden. Buurt tuinen die niet alleen ten dienste staan van de mensen die er wonen, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit in de stad.

Ik voel me betrokken bij de mensen en organisaties die nu nog niet voldoende toegang hebben tot de (lokale) politiek. Ik zal me inzetten voor een toegankelijke, leefbare stad voor iedereen. Met een balans tussen rust en reuring, groen en toegankelijke verharding. Dat doe ik het liefst door zelf zichtbaar en benaderbaar te zijn, en door veel medebewoners te spreken over wat er in hun stad speelt. Ik sta op de 3e plek van de stadsdeelcommissie en zal me met jullie stem actief, en met veel enthousiasme, kunnen gaan inzetten voor de inwoners van stadsdeel centrum.