Amsterdam is een wereldstad. Zoveel verschillende mensen, met zovele dromen, activiteiten, levenssituaties. Een heel diverse stad, met veel nationaliteiten en veel culturen en subculturen. In die diversiteit voel ik me thuis. En in de openheid en ruimte voor de ander die nodig zijn om diversiteit te laten bloeien.

Ik ben geboren in Colombia en ik weet hoe het is om deel uit te maken van verschillende werelden. Dat elk mens weer een wereld op zich is. En dat als je een ander beter leert kennen, we vooral allemaal zoveel op elkaar lijken.

Ik woon al zo’n 13 jaar op de Binnenkadijk, en nog langer in Amsterdam, en ik ben erg van mijn stad en mijn buurt gaan houden. Als lid van de stadsdeelcommissie wil ik me inzetten voor meer dialoog, tussen verschillende groepen mensen, tussen de buurten en het stadsbestuur. Het ontbreekt wel eens aan sociale cohesie en aan gevoel van verbondenheid. Ik geloof dat je met dialoog begrip voor elkaar kan bereiken en ook meer ruimte kan creëren voor mensen en hun dromen. Dit verrijkt ons samenleven.

Ik ben ook van mening dat je als stadsdeelcommissie de verantwoordelijkheid hebt een schakel te zijn tussen de buurten en het gemeentebestuur. Zodat de buurten en de bestuurders goed op elkaar afgestemd zijn en de capaciteiten van de buurten benut en ontwikkeld worden. De bestaande mogelijkheden tot participatie worden momenteel vaak niet als genoeg ervaren door burgers. Wij streven ernaar om de mogelijkheden hiertoe ruimer en steviger te maken.

Daarnaast maak ik me waar mogelijk sterk voor meer maatwerk en kleinschaligheid, want alleen dan doe je recht aan de individuele levens van mensen. Om als samenleving te kunnen organiseren dat we er zijn voor jongeren die het lastig hebben, voor ouderen die eenzaam zijn, voor zieken die mee willen blijven doen. Een gemeentelijk sociaal loket, midden in de buurt, is een voorbeeld van dichtbij mensen staan zodat mensen de instanties en relevante informatie makkelijker weten te vinden. Maar ook een openbare ruimte waar de menselijke maat bepalend is, versterkt sociale samenhang.

Ik geloof in grote dromen èn in kleine stappen.

Ik geloof in ruimte en mogelijkheden voor het individu èn in samen doen.

We leven allemaal samen op deze wereld, in onze stad, en we hebben elkaar nodig om er iets moois van te maken. En ik ben ervan overtuigd dat we dat ook kunnen!