Ik ben Koen van Dijk en ik sta op nummer 4 van de lijst voor de stadsdeelcommissie. Ik ben in Amsterdam geboren maar voor een groot deel buiten de stad opgegroeid. Als student kwam ik terug naar de stad en woonde sindsdien in de Spaarndammerbuurt, de Watergraafsmeer en Oud West. Inmiddels woon ik al zo’n zestien jaar op de Brouwersgracht. Ik vind het nog iedere dag een voorrecht om in zo’n mooie en dynamische omgeving mijn thuis te hebben.

Amsterdam betekent voor mij beweging, inspiratie en emancipatie. De stad heeft bewoners en bezoekers ontzettend veel te bieden. Tegelijkertijd staan we nog voor grote uitdagingen om de stad menselijker, eerlijker en duurzamer te maken. Er is nog te veel ongelijkheid, het is voor veel mensen te moeilijk een goede woning te vinden en niet iedereen voelt zich voldoende veilig in de openbare ruimte.

Ik denk dat het belangrijk is dat we Amsterdammers zelf intensief betrekken bij het vinden van oplossingen. Zij kennen de stad het best. GroenLinks heeft een ambitieus programma om bewoners een grotere rol te geven bij het vormgeven van hun stad. Ik wil vanuit de stadsdeelcommissie een schakel zijn tussen bewoners en beleid. Dit zal ik doen door toe te zien op betekenisvolle participatie en inspraak en actief contact te zoeken met inspirerende bewoners- en buurtinitiatieven.

“ Amsterdam betekent voor mij beweging, inspiratie en emancipatie. ”