“ "Toen ik anderhalf jaar geleden op de Haarlemmerstraat kwam wonen, voelde ik me vrijwel meteen thuis in de rumoerige gezelligheid. Ik zat zelfs zó op mijn plek dat ik meteen graag mee wilde praten over onze buurt en haar toekomst." ”

Hallo, mijn naam is Eva Vermeulen! Al een tijdje Amsterdammer, maar een nieuwkomer in stadsdeel centrum. Toen ik anderhalf jaar geleden op de Haarlemmerstraat kwam wonen, voelde ik me vrijwel meteen thuis: de rumoerige gezelligheid, de mix van oud en nieuw, trendy en sjofel, wonen en winkelen. Ik zat zelfs zó op mijn plek dat ik meteen graag mee wilde praten over onze buurt en haar toekomst. Hoewel ik nog niet eerder actief was bij GroenLinks, was de keuze snel gemaakt: zowel mijn hart als hoofd liggen bij de waarden van GroenLinks. De mensen die ik heb leren kennen en de onderwerpen die zijn besproken in de afgelopen periode, hebben deze keuze alleen maar bevestigd. Ik ben 28 jaar en werk momenteel bij de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift over progressievere, socialere interpretaties van het recht op eigendom, en hoe die juridisch vorm kunnen krijgen. Ik weet: het klinkt abstract. Maar eigenlijk hebben héél veel kwesties op lokaal niveau uiteindelijk te maken met hoe het recht op eigendom wordt geïnterpreteerd. Heeft de eigenaar van een schoolgebouw het voor het zeggen, of hebben de buren, organisaties of zelfs de stad soms ook inspraak aan wie wordt verkocht, of wat er met de speeltuin wordt gedaan? Zo’n vraagstuk is vaak complex en supercontextafhankelijk, iets waar de stadsdeelcommissie zich graag op stort en waar genoeg over te zeggen valt in ons mooie, maar drukke en dure Amsterdam centrum.

Ik sta op de 6e plek op de lijst van de stadsdeelcommissie, dus zal voorlopig nog niet daadwerkelijk commissielid worden. Dat komt nu ook wel goed uit, want ik vertrek over een paar weekjes naar New York, waar ik een semester aan mijn onderzoek ga werken bij Columbia University. Een geweldige kans! Toch kom ik daarna graag weer terug naar onze eigen wereldstad, om te genieten van Amsterdam, hopelijk te promoveren en de stadsdeelcommissie te helpen in de steunfractie.