Weteringcircuit met trams
Weteringcircuit met trams

Weteringpark kan groener en beter

Woensdag 10 december bieden Alexander Hammelburg (D66) en Micha Mos (GroenLinks) een notitie over de toekomst van het Weteringcircuit aan de buurt aan tijdens het Vijzelbuurtoverleg.

'Visie op het Weteringcircuit: van toen naar toekomst' is in samenwerking tussen vele bewoners en ondernemers in de buurt, D66 en GroenLinks tot stand gekomen. Een visie waarin buurtbewoners en ondernemers zich volmondig uitspreken voor een parkachtig verblijfsgebied. Volgens Hammelburg en Mos is de visie een uitstekend voorbeeld van hoe stadsdeelpolitiek zich kan blijven onderscheiden in het nieuwe stelsel: van onderop en uit de buurt, in plaats van andersom.
 
"Het verbeteren en verbinden van het groen was één van de zaken waarvan ik bij de verkiezingen mijn prioriteit heb gemaakt", vertelt Hammelburg. "Het plein heeft ontzettend veel potentie: het is groot, aan het water, op een kruispunt waar van alles bij elkaar komt, maar het is nu niks. En dat zijn bewoners en ondernemers hier ook met elkaar eens. We willen toe naar een veiliger kruising, met een parkachtige uitstraling. Veel groen, een terrasje, de speeltuin nog mooier; er kan hier veel."
 
Mos is erg te spreken over het proces: "Wij hadden beide als politici sterk het gevoel dat er op het Weteringcircuit veel te verbeteren viel, maar ook dat niemand beter weet hóé, dan de mensen in de buurt. Daarom zijn we hier gaan praten met buurtgroepen, ondernemers en bewoners, en dat leverde heel veel informatie op. Bijna iedereen heeft hetzelfde eindbeeld, maar iedereen draagt eigen informatie aan over een specifiek onderdeel van het plein."
 
Nadat het duo de notitie heeft aangeboden aan de buurt zullen zij de visie vervolgens tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 16 december aanbieden aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, waarna naar verwachting het Dagelijks Bestuur zich erover zal buigen.