Voor iedereen een thuis in de stad 

 • Voor nieuwbouw reserveren we 25% voor bewoners uit de wijk. Zo moet op het Marineterrein minstens 25% van de nieuwe woningen de komende jaren worden bestemd voor mensen uit de buurt. Nieuwe buurten moeten niet alleen gaan om aantallen woningen maar om het creëren van leefbare wijken met genoeg voorzieningen en van een menselijke maat. 
 • In Centrum is verder weinig ruimte voor nieuwbouw. We moeten daarom oplossingen vinden in de bestaande woningvoorraad. Zo kijken we naar allerlei mogelijke maatregelen: een zelfwoonplicht voor bestaande woningen, behoud van alle sociale huurwoningen, meer wonen boven winkels, en ook huurregulering en het aanpassen van het puntensysteem. 
 • Daarnaast moet huren niet de mindere optie na kopen zijn. Er zijn strengere afspraken nodig met woningcorporaties om woningen te verduurzamen en te vergroenen, goed te onderhouden, bewoners te faciliteren die willen woning ruilen, want iedereen hoort in een prettige en duurzame woning te kunnen wonen. 
 • In Amsterdam slaapt niemand die dat niet wil op straat. Bestaande opvang wordt voortgezet en uitgebreid om aandacht voor specifieke situaties en maatwerk mogelijk te maken. 

Een radicaal andere economie 

 • Centrum moet weer interessant zijn voor bewoners van Centrum en van Amsterdam. We stimuleren kleinschalige bedrijvigheid, duurzame en sociale ondernemingen 
 • We zetten de samenwerkingen met de ondernemersverenigingen voort om straten in de binnenstad aantrekkelijker te maken voor Amsterdammers. Ook zetten we in samenwerking met de ondernemersverenigingen het strategisch opkoopbeleid voort. 
 • Afvalophaal en -verwerking heeft doorlopend aandacht. We zetten experimenten voort met kleinschalige afvalophaal en afvalophaal over water. 

Eerlijk vergroenen in een klimaatbestendige stad 

 • We versnellen de verduurzaming van alle woningen: woningen van woningbouwverenigingen, particulieren en monumenten. 
 • Alle daken in Centrum benutten: voor groen of opwekken van duurzame energie. 
 • De Weesperstraat en Valkenburgerstraat 1-baans wegen met maximaal 30 km/u zodat deze straten echt prettig en groen kunnen worden ingericht. 
 • Autoluwer centrum waarbij opgeheven parkeerplaatsen ruimte maken voor o.a. groen en fietsparkeren.

Ongelijk investeren voor meer gelijkheid in de stad 

 • Bestaanszekerheid voor buurthuizen en uitbreiding van het aantal. 
 • Er komen meer speeltuinen en sportfaciliteiten in de buitenlucht.

De stad maken we samen 

 • We blijven ons inzetten voor de acceptatie en viering van alle verschillende groepen in ons superdiverse stadsdeel. 
 • Er komt een sterk bewonersloket dat bewoners bijstaat in hun contact met de gemeente en een actieve en laagdrempelige informatiefunctie heeft. 
 • We ondersteunen organisaties die toegankelijke activiteiten voor kinderen en jongeren in buurten organiseren. 
 • Buurtrechten en buurtbudgetten, zoals bijvoorbeeld Centrum Begroot, worden verder ontwikkeld. 
 • Voor alle projecten en plannen moeten Bewoner Effect Rapportages worden opgesteld. 
 • De gemeente blijft investeren in niet-digitale communicatie met bewoners