Bijen, waarvan we voor een groot gedeelte afhankelijk zijn voor onze voedselproductie, hebben het moeilijk. Om er voor te zorgen dat het stadsdeel een steentje bijdraagt in het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen in de stad heeft GroenLinks Amsterdam Centrum bewerkstelligd dat er op korte termijn een aantal locaties worden aangewezen als bijenverblijf. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de deelraad.

Het belang van bijen moet niet worden onderschat: veel van ons voedsel kan niet of nauwelijks zonder bestuiving van bijen. Dat het slecht gaat met bijen kan dus nog grote gevolgen hebben voor onze voedselproductie. Bovendien heeft de afname van de bijenstand dramatische gevolgen  voor grote aantallen bloemen en planten die niet voor consumptie zijn bedoeld.

Van Reijen: “Juist omdat in de stad de factoren aanwezig zijn voor een gezonde bijenstand, zoals een gemiddeld iets hogere temperatuur dan op het platteland, heeft de bij in de stad de kans zich te herstellen en de soort sterker te maken. Daarom hebben wij samen met de PvdA een motie ingediend om de leefomstandigheden van bijen in de stad verder te verbeteren. Meer faciliteiten voor bijen, zoals bijenkasten en bijenhotels, maar ook het aanleggen van bijenlinten in de stad gaan bijdragen aan een comeback van de bij. Dat is goed nieuws voor de fauna en flora in de binnenstad!”