Op initiatief van de SP en GroenLinks start stadsdeel Centrum een proef met het gescheiden ophalen van Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft-afval). Dat afval gaat nu nog rechtstreeks naar de Afvalcentrale, terwijl gescheiden inzamelen beter voor het milieu en goedkoper is. Omdat in het Centrum met haar smalle straatjes en steegjes niet iedereen plek heeft voor een groenbak voor de deur komen er meerdere gft-inzamelpunten in het stadsdeel. Een voorstel van beide partijen hiertoe werd vanavond met een ruime meerderheid aangenomen.

Nelly Duijndam van de SP is blij met deze stap: “Het recyclen van gft-afval is vele malen goedkoper en milieuvriendelijker dan al het afval verbranden. Er valt hiermee veel winst te behalen, want in Amsterdam bestaat 20 tot 39% uit gft-afval dat ook nog eens moeilijk te verbranden is. Daarom moeten we te weten komen welk inzamelsysteem het beste werkt, want Amsterdam loopt nu achter als het gaat om gescheiden inzamelen van gft-afval.” Aldus Duijndam.

Marie-Anne van Reijen van GroenLinks is blij dat de proef er komt: “Dit voorstel daagt bij aan een duurzamere en meer voordelige manier van afvalverwerking. We moeten een omslag maken in de manier waarop we over afval nadenken. Afval is grondstof, en kan geld opleveren. Er zijn zeker binnenstadbewoners en ondernemers in de binnenstad die hun gft-afval willen scheiden en zo hun steentje willen bijdragen een beter milieu, maar de inzamelpunten zijn nu te ver weg van het Centrum. Als Amsterdam de doelstelling wil halen dat in er 2040 geen afval meer bestaat en alles gerecycled wordt, moeten we nu een forse stap vooruit nemen en gaan onderzoeken welk inzamelsysteem het beste in het Centrum past in plaats van alles te verbranden.”