Stadsdeel Centrum heeft een voorstel van GroenLinks Amsterdam Centrum om duurzaam te gaan inkopen voortvarend opgepakt. Vandaag laat het Dagelijks Bestuur in een brief aan de deelraad dat ze in 2013 op 85% duurzaam inkopen zitten en het Stadsdeel uiterlijk in 2014 voor 100% duurzaam in gaat kopen.

Fractievoorzitter Jorrit Nuijens reageert tevreden: “Het gaat hier niet alleen om papier of wat pennen van gerecycled materiaal. De variëteit van de inkoop is groot; van gebouwen tot straatinrichting en van aanlegsteigers tot catering. Met het verankeren van duurzaam inkopen in de eigen organisatie krijgt niet alleen de markt voor duurzame producten een stevige impuls, maar geeft het stadsdeel ook het goede voorbeeld. We zijn dan ook trots dat stadsdeel Centrum één van de koplopers is op het gebied van duurzaam inkopen.”


Bij de behandeling van de begroting 2012 is door de raadsleden Bouwhuis, Nuijens (GroenLinks), Alexandrova (Fractie Alexandrova), Versteeg (PvdA), Ten Bruggencate en Brunink (D66) de motie duurzaam inkopen ingediend.