Op initiatief van D66 en GroenLinks gaat stadsdeel Centrum een fietsroute aanleggen van het Oosterdokseiland naar de oostzijde van de Amsterdamse binnenstad. Het fietspad wordt langs wetenschapscentrum NEMO aangelegd. Na jaren van discussie hakte stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren deze week op voorstel van D66 en GroenLinks en met steun van de SP de knoop door. “Het is een belangrijke schakel die nu nog ontbreekt in het fietsnet.” zeggen Bruno van Moerkerken van D66 en Fred Kramer van GroenLinks. Alle fracties in de deelraad Centrum zijn blij dat de nieuwe fietsverbinding er komt.

Op dit moment gaan fietsers langs de westzijde van NEMO richting het centrum. Van Moerkerken legt uit dat dit geen geschikte route is. “Dat pad is eigenlijk bestemd voor voetgangers. Voor fietsers is het met de smalle doorgang en de trappen lastig manouveren. Voor bakfietsen of mensen met kinderzitjes voorop is het bijna niet te doen. Ook levert deze route een fikse tijdswinst op. Op termijn ontstaat zo een web van fietsverbindingen: van het Marineterrein via een brug naar de Dijksgracht richting CS, en via een brug naar NEMO richting Oosterdokseiland CS.”

Ook Kramer is tevreden: “De bestaande routes zijn langer én lopen langs drukke autowegen. Dat betekent voor de fietser vieze lucht inademen en lang wachten bij gevaarlijke kruispunten. Neem bijvoorbeeld de huidige fietsroute van het Centraal Station naar het Oosterdokseiland. Die is niet rechtstreeks aangetakt, wat bijvoorbeeld voor bezoekers van de OBA onaantrekkelijk is. Met de NEMO route verbeteren we de bereikbaarheid van en naar de oostelijke binnenstad voor de fietser.”

 

De D66- en GroenLinksfractie hebben de laatste jaren meermalen het initiatief genomen om de NEMO-route aan te leggen, maar vanwege technische en financiële redenen werden de plannen meerdere malen uitgesteld. De Stadsregio Amsterdam ziet het plan nu zitten en draagt naar alle waarschijnlijkheid financieel bij aan de realisering.