Wil je eens kennismaken met GroenLinks Centrum? Je bent van harte welkom!

Op de ALV ontmoeten we nieuwe kandidaten voor het bestuur en krijgen we een update van de fractieleden en onze dagelijks bestuurders in Centrum over waar zij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Ook gaan we het hebben over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De vergadering start om 20:00 en duurt tot uiterlijk 21:30 uur.

Graag even aanmelden via amsterdamcentrum@groenlinks.nl Dan krijg je een dag voor de vergadering de link naar de online vergadering toegestuurd.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

3. Update fractie

4. Update dagelijks bestuur 

5. Jaarrekening en begroting 

6. Voordracht kandidatencommissie 

7. Kennismaking kandidaten 

8. Besluit meedoen stadsdeelverkiezingen 

9. Afscheid Judith en Bram

10. Update campagne

11. Rondvraag en Afsluiting