Gisteravond stemde de deelraad Centrum unaniem in met de Welstandsnota. Op initiatief van GroenLinks Amsterdam Centrum zijn de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen aanzienlijk verruimd. Zo wordt het voor bewoners van de binnenstad bijvoorbeeld makkelijker om groene (ook licht hellende) daken aan te leggen of hun pand op te fleuren met verticaal groen.

Vandaag stemde de deelraad Centrum unaniem in met de Welstandsnota. Op initiatief van GroenLinks Amsterdam Centrum zijn de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen aanzienlijk verruimd. Zo wordt het voor bewoners van de binnenstad bijvoorbeeld makkelijker om groene (ook licht hellende) daken aan te leggen of hun pand op te fleuren met verticaal groen.


Fred Kramer, woordvoerder bouwen van de fractie van GroenLinks Centrum, reageert tevreden. “Natuurlijk moet het stadsgezicht worden beschermd. De schoonheid van de binnenstad is het koesteren waard, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we initiatieven van Amsterdammers die bijvoorbeeld een groen dak willen zoveel mogelijk stimuleren. We zijn dan ook blij dat bijna al onze voorstellen zijn overgenomen, zodat de welstandseisen geen obstakel meer vormen voor degenen die hun pand willen vergroenen.  Verder hebben we er ook voor gezorgd dat (nieuwe) zonnepanelen niet mogen spiegelen om overlast voor de buren te voorkomen. ”

Marie-Anne van Reijen, woordvoerder duurzaamheid van de GroenLinks fractie Centrum vult aan: “De nieuwe welstandsnota is veel meer gericht op het 'mogelijk maken' van bijvoorbeeld groene daken. En dat is goed nieuws, want groene daken zorgen voor afkoeling van de stad, vangen fijnstof op en zijn goed voor de biodiversiteit.”

Omdat alle stadsdeelraden (en de gemeenteraad) akkoord moeten gaan met de nieuwe Welstandsnota zijn de amendementen van tevoren afgestemd met de andere GroenLinks fracties en de bestuurders van de stadsdelen. “Wij zijn er trots op dat het is gelukt om daar brede steun voor te krijgen.” Aldus Kramer. De verwachting is dat alle andere deelraden en de gemeenteraad gelijkluidend zullen besluiten.

Historiserend bouwen
Op basis van een amendement van GroenLinks Centrum is er meer ruimte gekomen voor variatie in bouwstijlen, waaronder het zgn. historiserend bouwen. Daarmee is tevens gezegd dat modernere architectuur in de binnenstad ook is toegestaan, mits passend in het straatbeeld en het beschermd stadsgezicht.