Er zijn 43 wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend op het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam Centrum. De programmacommissie heeft deze allemaal van een preadvies voorzien. Onderaan dit bericht zijn de preadviezen te downloaden als pdf.bestand. Op vrijdag 8 november 2013 stelt de ALV het programma vast. Aanvang: 20:00uur. Locatie: De Windbreker, Grote Bickerstraat 2-4.

We rekenen op een grote opkomst van de leden; per slot van rekening beslissen we samen over de weg die GroenLinks Amsterdam Centrum de komende vier jaar in zal slaan!

Concept verkiezingsprogramma
Het concept verkiezingsprogramma staat hier

Meebeslissen? Word lid!
Het indienen van amendementen en het stemmen over het programma is voorbehouden aan leden. Wil je in de toekomst meebeslissen over de standpunten van GroenLinks Centrum? Word nu lid