Afgelopen week is de nota ‘De Duurzame Binnenstad’ vastgesteld, met daarin onder andere voorstellen over energie, luchtkwaliteit, biodiversiteit, afval en duurzaam ondernemen.
De fractieleden Marie-Anne van Reijen en Davey Meelker van GroenLinks hebben aanvullende voorstellen ingediend en er zo voor gezorgd dat het stadsdeel aan de slag gaat met zonnepanelen en groene daken, alleen nog maar nieuwe ligplaatsvergunningen voor elektrische boten, Round Up, een interactieve website waarin je met 1 klik kunt zien of er groene daken en/of zonnepanelen op je eigen dak kunnen.
Bovendien hebben beide fractieleden aanvullende voorstellen gedaan over bijen, stadslandbouw, Groente, Fruit en Tuin(GFT)-afval en duurzame cafés.

Zonnepanelen en groene daken combineren

Op het eigen vastgoed van het stadsdeel wordt onderzocht of zonnepanelen geplaastst kunnen worden, nav een eerder voorstel van GroenLinks. Nu hebben we voorgesteld om op de daken van het eigen vastgoed zonnepanelen te combineren met groene daken. Groene daken zorgen ervoor dat de temperatuur van de zonnepanelen lager blijft, waardoor het rendement hoger is.

Nieuwe ligplaatsvergunningen alleen voor Elektrische boten

In de binnenstad zijn verschillende ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen die nu niet actief in gebruik zijn. Hier wordt een inventarisatie van gemaakt, en op initiatief van GroenLinks worden vanaf nu nieuwe ligplaatsvergunningen alleen nog maar toegekend aan elektrische boten. Het gaat om ligplaatsvergunningen voor bestaande ligplaatsen, er worden dus geen extra ligplaatsen gecreeerd. Van Reijen: 'Met dit concrete voorstel kunnen we een grote stap maken in de richting van het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verduurzamen van vervoer over water.' De GGD adviseerde al eerder om geen boten met dieselmotoren toe te laten bij nieuwe aanlegsteigers vanwege de uitstoot van (ultra) fijnstof. Dit voorstel draagt in grote mate bij aan de luchtkwaliteit in de Amsterdamse binnenstad.

Round Up

Het stadsdeel maakt zelf al geen gebruik meer van dit giftige bestrijdingsmiddel. Nu heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat ook andere organisaties, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, actief worden geinformeerd over de gevaren van Round Up, om er voor te zorgen dat Round Up nergens meer in het stadsdeel wordt gebruikt. Meelker: ‘Round Up is gevaarlijk en er zijn voldoende alternatieven, GroenLinks wil dat het gehele stadsdeel RoundUp-vrij is.'

Interactieve energiekansenkaart

GroenLinks heeft voorgesteld om een interactieve website op te zetten waarbij je je adres kunt intypen en dan met 1 druk op de knop kunt zien, of je zonnepanelen en/of een groen dak kan realiseren op je eigen dak. Je krijgt ook meteen te zien of je dak, volgens de welstand, geschikt is voor zonnepanelen of een groen dak. Daarmee heb je alle informatie binnen handbereik, en kun je er zelf mee aan de slag!

http://www.metronieuws.nl/regionaal/opties-voor-groene-daken-online-zien/SrZmdi!8I6SPdTwbNdIY/

Bijen

GroenLinks heeft voorgesteld om te investeren in een optimaal leefklimaat voor bijen in het stadsdeel door beplanting, ruimte te faciliteren voor bijenkasten, op te letten bij de vorm van onkruidbestrijding, en burgers beter en actiever te informeren. GroenLinks wil dat het stadsdeel kijkt of het mogelijk is om bijenkasten te plaatsen in het stadsdeel. De andere politieke partijen zagen er het belang (nog) niet van in, maar we blijven het proberen, en komen in juni met een nieuw voorstel voor de bijen.

Duurzame cafés

Een groot gedeelte van de ondernemingen in Amsterdam Centrum bestaan uit horeca. Restaurants en hotels zijn zichtbaar bezig om te verduurzamen, maar cafés lijken de boot te missen. Vanwege het grote aantal cafés in de binnenstad, heeft verduurzaming van die groep juist een groot effect op het milieu. GroenLinks stelt voor om café-eigenaren voor te lichten over hoe ze op een concrete en praktische manier kunnen verduurzamen op onderdelen. De gemeente gaat hier volgend jaar mee aan de slag, zodat ook de cafés een duurzame slag kunnen slaan.

GFT-afval

Het inzamelen van plastic afval is een groot succes, er zijn kort geleden extra containers voor geplaatst. Doordat plastic inzameling nu ook mogelijk is, blijft er nog maar een type afval over: het Groente, Fruit, en Tuin (GFT)-afval. Op dit moment is het niet mogelijk om in het stadsdeel apart je GFT-afval (groente,fruit- en tuinafval) in te zamelen. Voor bewoners is het hier vaak moeilijker om binnenshuis hun GFT-afval te bewaren, en veel huishoudens hebben geen tuin of balkon. Voor het stadsdeel is het lastig om extra containers te plaatsen omdat de ruimte in het stadsdeel beperkt is, en containers vaak niet ondergronds geplaatst kunnen worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat het stadsdeel het mogelijk maakt dat bewoners, die dat willen, ook hun GFT-afval kunnen scheiden. Helaas waren de andere politieke partijen nog niet te overtuigen, maar we gaan op zoek naar andere manieren om dit te realiseren.