Gisteravond is een plan aangenomen van GroenLinks Amsterdam Centrum waardoor sociale instellingen duurzaamheid als criterium opnemen in organisatievoering, en groene organisaties een sociale doelstelling nastreven. Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten. Zo gaan in 2015 een aantal belangrijke taken over uit de AWBZ naar de gemeentes: de ondersteuning, begeleiding en verzorging van bijvoorbeeld de dagbesteding voor psychiatrische cliënten en mensen met een verstandelijke beperking. Deze operatie gaat gepaard met enorme bezuinigingen.

GroenLinks Amsterdam Centrum wil dat het Dagelijks Bestuur deze veranderingen aangrijpt om met maatschappelijke organisaties uit de binnenstad te bekijken hoe groene en sociale doelstellingen gecombineerd kunnen worden.

GroenLinks deelraadslid Marie-Anne van Reijen licht toe: “Cliënten van sociale maatschappelijke instellingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om buiten in het groen te werken. Amsterdam kent al enkele succesvolle voorbeelden zoals in Noord het project 'Proeftuin van A'dam', waar cliënten van de Volksbond worden betrokken bij het groene initiatief ‘ Platform Eetbaar Amsterdam’, maar in het algemeen gebeurt dat nog te weinig. We zijn dan ook tevreden dat het bestuur van Centrum gaat stimuleren dat groene instellingen en sociale initiatieven van elkaars kracht gebruik kunnen maken.”