Gezocht: kandidaten voor de stadsdeelcommissie!

UPDATE: De deadline voor het insturen van sollicitaties is verlengd tot het einde van november!

GroenLinks Amsterdam-Centrum zoekt kandidaten voor stadsdeelcommissie

Onder het nieuwe bestuurlijk stelsel zal Amsterdam-Centrum een stadsdeelcommissie krijgen bestaande uit vertegenwoordigers
uit de twee gebieden in ons stadsdeel.

1. Centrum-West
2. Centrum-Oost

De leden van de stadsdeelcommissie zullen een lastige maar mooie taak krijgen. Zij zullen al werkende vorm gaan geven aan het nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam. In de voorstellen voor het nieuw bestuurlijk stelsel zijn taken en bevoegdheden van de stadsdeelcommissie op hoofdlijnen geformuleerd. In de praktijk zal een nieuwe routine moeten ontstaan in de samenwerking tussen stadsdeelbestuur, stadsbestuur en ambtelijk apparaat en er zal gezocht moeten worden naar de optimale beïnvloeding van de uitvoering van beleid. Bovendien zal vorm gegeven moeten worden aan de relatie met bewoners en bedrijven. Een uitdagende taak, maar daarmee ook veel ruimte om GroenLinks maximaal te profileren in het stadsdeel. Als GroenLinks-vertegenwoordiger in de stadsdeelcommissie kan je GroenLinkse idealen onder aandacht brengen door advies te geven aan het Dagelijks Bestuur van ons stadsdeel.

De kandidatencommissie heeft de opdracht gekregen een beargumenteerd voorstel te formuleren ten behoeve van de ALV voor een GroenLinks-kandidatenlijst voor de stadsdeelcommissie in Centrum. De voorgestelde kandidaten dienen GroenLinks in de volle breedte te kunnen vertegenwoordigen en een stevig netwerk te hebben in het stadsdeel c.q bereid te zijn dit op te bouwen. Dit is uitgewerkt in bijgaand profiel.

Dus ben jij iemand die zich graag inzet voor ons stadsdeel, wil je een steentje bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe vorm van democratie en sta je al te trappelen om advies te geven? De kandidatencommissie heeft jouw hulp nodig bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor deze uitdagende taak! Heb jij al eens overwogen jezelf kandidaat te stellen?

Wanneer je solliciteert naar een plek op de lijst ontvangen we graag je cv en een motivatiebrief waarin je ons vertelt waarom jij de geschikte kandidaat bent in jouw gebied! Voor meer informatie over de kandidaatstelling en procedure kun je contact opnemen met de de kandidatencommissie via: amsterdamcentrum@groenlinks.nl. De deadline voor aanmelding is 8 november 2017, de gesprekken vinden plaats tot 29 november van dit jaar (veelal in de avond).

Namens de kandidatencommissie,

Geertje Kuijt