Iedereen in Amsterdam zal het beamen: de drukke verkeerskruising voor het Rijksmuseum is onoverzichtelijk, overbelast, en gevaarlijk. Nu stadsdeel Centrum zich vanwege de slechte luchtkwaliteit in de omgeving genoodzaakt ziet de herinrichting van de brug uit te stellen, mag dat niet betekenen dat er tot na 2017 niets gebeurt. GroenLinks dringt aan op snelle maatregelen.

Jorrit Nuijens, fractievoorzitter GroenLinks Centrum: “Dat de luchtkwaliteit zo slecht is dat noodzakelijke verbeteringen op zich moeten laten wachten is een droevige constatering. Gelukkig zijn er maatregelen die we kunnen nemen zonder de straat open te breken. Mijn fractie heeft deze week in de commissie verzocht om met spoed over te gaan tot het invoeren van een 30 kilometer regime op de Weteringschans.” Zowel de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, de Centrale Verkeerscommissie als het GVB waren al akkoord met deze maatregel. 

Desgevraagd zegde stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren toe zich hard te maken voor spoedige invoering. Ook wil zij zo snel mogelijk de rijrichting van de Spiegelstraat omdraaien, zodat deze niet meer als sluiproute kan worden gebruikt. Dit verminderd de druk op het kruispunt.


Ook voor de andere kant van de kruising, gelegen is in Amsterdam Zuid, stelt GroenLinks simpele maatregelen voor die direct kunnen worden uitgevoerd. Paul van Grieken, fractievoorzitter GroenLinks Zuid: “Minimaal tien procent van het verkeer op de Museumbrug bestaat uit auto’s die illegaal linksaf slaan vanaf de Stadhouderskade naar de Weteringschans. Dit kan voorkomen worden door de vluchtheuvels op de oversteek te verlengen. Zowel de portefeuillehouder verkeer van Stadsdeel Zuid, als centraalstedelijk verkeerswethouder Erik Wiebes zijn van ‘regels zijn regels’ partij VVD. Ik ga ervan uit dat zij zo snel mogelijk orde op zaken zullen stellen en deze gedoogsituatie voor eens en voor altijd onmogelijk maken."

Voor zowel het invoeren van een 30 kilometer regime als voor het doortrekken van de vluchtheuvels is een besluit nodig van Wiebes. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks zal de wethouder hier in de volgende commissie Verkeer over bevragen.

Gemeenteraadslid Fjodor Molenaar: “De wethouder is niet alleen van luchtkwaliteit maar ook verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Ik denk dat, zeker nu de herinrichting vanwege die luchtkwaliteit op de lange baan geschoven is, Wiebes zeker bereid zal zijn alles zal doen wat op korte termijn kan gebeuren om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.”

Suggesties van VVD-raadslid Werner Toonk, als zou er aan het uitstel een andere reden ten grondslag liggen dan de luchtkwaliteit, worden door Van Pinxteren overigens met klem van de hand gewezen: “De gezondheid van Amsterdammers is geen klein bier. Het is een gotspe als er wordt gesuggereerd dat een overschrijding van de normen op zich niet afdoende reden is om een pas op de plaats te maken. Ik kan niet anders dan uitstellen. Ik hoor graag wat de wethouder luchtkwaliteit gaat doen en adviseer Wiebes met klem eens goed naar Utrecht te kijken. Daar is wel een milieuzone ingevoerd voor bestelwagens en vieze personenwagens. Hij is daarvoor teruggeschrokken, terwijl die milieuzone voor bestelwagens wel degelijk kostenefficiënt was.”