Ieder jaar publiceert de GroenLinks-fractie haar financieel jaarverslag. In de bijlage treft u het financieel jaarverslag 2012 aan.