Vandaag werd er wereldwijd gedemonstreerd tegen Monsanto, het bedrijf dat gif en zaden maakt om onkruid te bestrijden. In Nederland werd gedemonstreerd in Wageningen, Den Haag, Bergschenhoek en op de Dam in Amsterdam. GroenLinks Amsterdam Centrum was daar aanwezig, samen met vele anderen.

GroenLinks gemeenteraadslid Tamira Combrink sprak het publiek toe over het gevaar voor monocultuur. Het gif (verwant aan Agent Orange, het gif dat de Amerikanen over Vietnam uitstortte) wordt namelijk wereldwijd in ondermeer de landbouw gebruikt. Veel gewassen overleven dit gif niet. Om dit te compenseren biedt Monsanto tegelijkertijd genetisch gemanipuleerde zaden aan die resistent zijn tegen het gif. Zo wordt een monocultuur gecreëerd, die ondermeer de voedselproductie in gevaar brengt en slecht is voor plant en dier.

Ook is het gif aantoonbaar schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer men in contact komt met het gif dit kan leiden tot verhoogde risico’s op lymfklierkanker, miskramen en ADHD. Ook geboorteafwijkingen en hormoonverstoringen worden in verband gebracht met dit gif. Directe blootstelling aan het gif kan in lichte vorm leiden tot hoesten, oogirritatie, diaree, kortademigheid, overgeven en vermoeidheid. Tamira bracht echter ook de elfjarige Silvino Talavera uit Paraguay in herinnering die stierf nadat hij door een wolk bestrijdingsmiddelen was gefietst. Bij ons wordt ditzelfde gif gebruikt door overheden (zoals Amsterdam Zuid), bedrijven, organisaties en consumenten onder de merknaam Roundup.

Gelukkig is Stadsdeel Centrum, nadat GroenLinks dit heeft aangekaart, eind 2012 gestopt met het gebruik van Roundup. Het middel mag echter nog wel worden gebruikt door consumenten, bedrijven en organisaties, zoals woningbouworganisaties. Komende dinsdag wordt in de deelraadvergadering de nota Duurzame Binnenstad besproken. Hier zal GroenLinks het gebruik van Roundup in het stadsdeel opnieuw aankaarten. Wordt dus vervolgd!