De stadsdeelraad heeft deze maand een plan vastgesteld om leegstand in het Centrum tegen te gaan. GroenLinks steunde hierbij een voorstel van de SP om naast het bestrijden van leegstand in postcodegebied 1012 het project Wonen Boven Bedrijven uit te rollen naar de Leidsestraat, Utrechtsestraat, Haarlemmerstraat en Regulierbreestraat. Omdat ook de PvdA en D66 zich achter dit voorstel schaarden, werd dit met een ruime meerderheid aangenomen.

 GroenLinks woordvoerder Fred Kramer is tevreden: “Dit project draagt bij aan het realiseren van woningen in de binnenstad door het opknappen, verbouwen en toegankelijk maken van leegstaande verdiepingen boven winkels. Gerekend vanaf het begin van de aanpak zijn er in de binnenstad bijna 800 nieuwe woningen gerealiseerd in het kader van Wonen Boven Bedrijven.”

Kramer noemt het een mooi resultaat maar vindt dat er nog veel te veel panden leegstaan waar verder niets mee gebeurt. Onderzoek van het Wijk Steunpunt Wonen leert dat er in de Amsterdamse binnenstad tenminste 2000 panden leeg staan. “Onacceptabel”, zegt Kramer. “De Woningnood is torenhoog, GroenLinks blijft daarom prioriteit geven aan het bestrijden van leegstand. Daartoe zal ook de leegstandsverordening van de Centrale Stad moeten worden aangescherpt”

De raad heeft tevens besloten dat het stadsdeel actief gebruik zal gaan maken van het leegstandsmeldpunt van het WSWonen Centrum.