Woensdag 26 juni: ALV GroenLinks afdeling Centrum
Locatie ALV: De WINDBREKER, Grote Bickersstraat 2-4
Om 20.00 uur start onze ALV. (inloop vanaf 19.30 uur)
Klik Lees meer voor de agenda en aanvullende details

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststelling verslag vorige ALV

3.      Voordracht Benoeming nieuw bestuurslid campagne: Bram Huisman

4.      Benoeming kandidatencommissie

Het afdelingsbestuur vraagt de kandidatencommissie met een lijst van tenminste 7 goede en gemotiveerde kandidaten te komen, die in staat zijn het GroenLinks gedachtegoed op een aansprekende wijze uit te dragen en in de besluitvorming te laten doorklinken. Het bestuur vraagt de cie om aandacht te besteden aan de nieuwe opzet van de bestuurscie.

De volgende kandidaten draagt het afdelingsbestuur voor:

-          Ina Fokkema                    beoogd voorzitter

-          Hilda Passchier                beoogd secretaris

-          Arthur Veen                      bestuurslid

-          Davey Meelker                deelraadslid

-          Jeroni Vergeer                  DWARSLID

5.      Vaststelling profiel kandidatenwerving (zie bijlage)

6.      Benoeming programmacommissie

De volgende kandidaten draagt het afdelingsbestuur voor:

-           Micha Mos                               beoogd voorzitter

-          Marie-Anne van Reijen        deelraadslid/campagneleider

-          Egbert Bouwhuis                    deelraadslid

-          Rudi Karemaker                      duolid fractie

-          Monique Benneker                bestuurslid

-          Bram Huisman                        kandidaat-bestuurslid 

7.      Presentatie speerpunten campagne gemeenteraadsverkiezingen (Marie-Anne van Reijen)

8.      Rondvraag

9.      Sluiting, gevolgd door een borrel in het www.blaauwhooft.nl op het Hendrik Jonkerplein 1