Datum : woensdag 16 januari 2013
Locatie : De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1
Aanvang : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Het doel van de bijeenkomst is om bewoners en ondernemers van de Elandsgracht nader te informeren over de twee herinrichtingmodellen voor de Elandsgracht en hen gelegenheid te geven om hun voorkeur voor een van de modellen, met argumenten, kenbaar te maken. De eveneens aanwezige raadsleden kunnen deze argumenten en voorkeuren vervolgens meewegen in hun definitieve afweging bij hun keuze tussen de twee modellen en hun advies aan het dagelijks bestuur.

Op 4 december jl. stonden in de commissievergadering Openbare Ruimte van de stadsdeelraad twee herinrichtingmodellen voor de Elandsgracht centraal, Model 2 en Model 2+. Dit laatste is voorgelegd door GroenLinks Centrum. In de bijlage hieronder ziet u de ontwerptekening 2+.
Kernpunten van model 2+ zijn:
• Het hele middengebied wordt ingericht als prettige verblijfsruimte. Meer ruimte om te wandelen en spelen.
• Aanleg permanent en onderhoudsarm groen.
• Schuinparkeren wordt vervangen door langsparkeren. Langsparkeren biedt - vooral bij het uitrijden - meer zicht en veiligheid voor fietsers en automobilisten. Er komen extra parkeerplekken terug in de Q-Park. Per saldo blijft de parkeergelegenheid gelijk.

Wilt u nog meer zien en weten? Klik hier voor meer informatie over de herinrichting Elandsgracht. Of mail ons op groenlinks@centrum.amsterdam.nl.

Wij hopen u in elk geval te zien en spreken op de zestiende in de Krakeling.