Kunst en cultuur

GroenLinks wil een bloeiend cultureel klimaat in de Amsterdamse binnenstad, dat interessant, divers en breed is en toegankelijk voor bewoners en bezoekers. Een bloeiend cultureel leven draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat en aan onderlinge verbondenheid. We willen daarom een actief en stimulerend cultuurbeleid blijven voeren.

Uitgangspunten

  • Kunst en cultuur is voor iedereen bereikbaar zodat zoveel mogelijk mensen hier plezier aan kunnen beleven.
  • Een levendig cultureel nachtleven hoort bij een spannende binnenstad.
  • Cultureel talent willen we aantrekken en vasthouden. Cultureel ondernemerschap en de culturele bedrijvigheid krijgen meer ruimte.
  • GroenLinks wil culturele initiatieven van scholen blijven ondersteunen en mediawijsheid bevorderen.
  • De bibliotheek moet voor iedereen bereikbaar zijn, zowel fysiek, als digitaal.