Horeca

Horeca
Het hoort bij de stad Amsterdam, dat er mogelijkheden zijn om diep in de nacht te kunnen dansen of een biertje te kunnen drinken.

GroenLinks Centrum stond aan de wieg van de verbetering van het horecabeleid in Amsterdam Centrum: je moet rustig kunnen slapen als bewoner van de binnenstad, maar de binnenstad moet ook gastvrij zijn. Samen met  dagelijks bestuurder Jeanine van Pinxteren heeft de fractie gepleit voor ruimere mogelijkheden op voorwaarde van betere overlastbestrijding. Overleg, eigen verantwoordelijkheid en harder ingrijpen bij excessen vormen de uitgangspunten.

Overleg tussen horecaondernemers en de mensen die er in de buurt wonen, met succes ingevoerd door stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren, staat daarbij centraal. Zorgvuldig en betrokken ondernemerschap wordt hierbij beloond, bijvoorbeeld door openingstijden te verruimen, terwijl een onzorgvuldige omgang met klanten en buurtbewoners wordt bestraft.

Dankzij GroenLinks

  • Voert het stadsdeel nu een verstandig horecabeleid. Na jaren onrust op straat, zorgde GroenLinks voor een gebalanceerd horecabeleid. Ondernemers en bewoners zoeken en vinden elkaar in oplossingen. Niet regelfetisjisme, maar gezond verstand en overleg staan weer centraal.