Fietspad Scootervrij

GroenLinks Amsterdam wil dat het nog prettiger fietsen wordt in de (binnen)stad. Dat betekent dat fietspaden overal goed onderhouden zijn en verboden terrein voor snorscooters.

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in Amsterdam, en het fietsgebruik neemt nog steeds toe. Dat is mooi, want fietsen vervuilt niet en is bovendien goed voor de gezondheid. Veel fietspaden zijn niet berekend op de hoeveelheid fietsers én snorscooters die ervan gebruik maken. Daarom wil GroenLinks het fietspad scootervrij. Dankzij GroenLinks start het stadsdeel een proef met het weren van scooters van het fietpad op de Spuistraat.