Eilandenboulevard: van drukke doorgangsroute naar prettig verblijfsgebied

Na zo'n 30 jaar is het tijd voor groot onderhoud van de openbare ruimte tussen het Scheepvaartmuseum en de brug bij molen de Gooyer. De raad van stadsdeel Centrum heeft op 18 februari 2014 ingestemd met het Masterplan voor de Eilandenboulevard, nadat het op initiatief van GroenLinks, D66, PvdA en fractie Alexandrova is gewijzigd, met steun van de VVD. In samenwerking met de buurt wordt deze drukke verkeersader omgevormd tot een aangenaam verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers, met prettige wandel- en fietsroutes, mooie pleinen en meer uitzicht op het water.
 

De belangrijkste verbeteringen zijn:

Minder Verkeer

 • De ventweg vervalt. Er komt een brede stoep voor voetgangers en winkelend publiek, met daarnaast een (tweerichtings)fietspad.
 • De straat wordt autoluw ingericht, met een 30km regime.
 • Vervallen parkeerplekken worden gecompenseerd (o.a. in de Kattenburgergarage).
 • De strook langs het water wordt ingericht als wandelgebied. Fietsen langs het water wordt mogelijk gemaakt*.
 • De bestaande T-kruising aan de westkant wordt verbeterd en/of verlegd*.
 • Voor de Oosterkerk komt een verhoogd plein met snelheid-remmende werking.

*Over de manier waarop, wordt later beslist, na goed overleg met de buurt.

Meer Groen

 • Geen bomenkap voor beter zicht op museum en kerk.
 • Meer groen langs de gevel en in de wandelstrook.
 • Groene inrichting van de walkanten, met (laag blijvend) nieuw en waardevol
 • bestaand groen (in overleg met de bewoners).
 • De groenstrook langs de huizen in de Kattenburgerstraat wordt opgeknapt.

Uitzicht op het water

 • Meer zicht op het water en vanaf het water op de wal; meer verblijfsplekken aan het water. Voor de Oosterkerk in de vorm van een eenvoudig ‘balkon’ of trap, met de mogelijkheid voor passagiers om in- en uit te stappen.
 • De Oesjesduiker wordt niet verhoogd, maar wel toegankelijker gemaakt voor kleine pleziervaartuigen.
 • Woonboten blijven langs de kant liggen (geen pianoligging). Geen gedwongen  verplaatsing. Herschikking gebeurt in overleg.

Het amendement van GroenLinks over de Eilandenboulevard kunt u hieronder downloaden als pdf.bestand.