Nieuws over Micha Mos

Update: de bomen op de Rozengracht

Rozengracht in 1928 met op de achtergrond de Westerkerk

De Rozengracht is aan verandering toe. De straat is gevaarlijk: een racebaan, waar grote stromen fietsers tussen lossend groot verkeer slalommen en voetgangers met angst uitkijken naar het moment dat ze de straat moeten oversteken. In december van 2018 overleed er een voetganger en in april 2019 een fietser, beiden bij een verkeersongeval.

Lees verder

Verslag uit de bestuurscommissie

Fietsen in Amsterdam

Bent u benieuwd wat er in de bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum zoal wordt besproken en waar GroenLinks zich hard voor maakt? Fractievoorzitter Micha Mos bespreekt op zijn persoonlijke blog welke onderwerpen afgelopen week de revue passeerden. Zo vertelt hij over het rapport 'Gebruikers van het fietspad in de stad' en over de stand van zaken rond het thema slagvaardige overheid. "De huidige newspeak voor: bezuinigingen."

Lees verder

Muntplein wordt vernieuwd

Muntplein zoals het er vroeger uitzag

Vanaf 2017 gaat het Muntplein op de schop. Van een onoverzichtelijk kruispunt wordt het een echt plein met ruimte voor voetganger en fiets. Met een amendement van GroenLinks werden de plannen nog beter.

Lees verder

GroenLinks zet in op duurzaamheid en burgerparticipatie

Op 16 december jongstleden werden de Jaarplannen van stadsdeel Centrum vastgesteld door de Bestuurscommissie. In de Jaarplannen worden gesprekken met de buurt omgezet in concrete plannen voor het komende jaar (Gebiedsgericht werken). GroenLinks stelde bij de bespreking van de Jaarplannen drie verbeteringen voor, die allen gesteund werden door de hele Bestuurscommissie. Hierdoor is er nu meer aandacht voor duurzaam inkopen, groene en duurzame projecten en duidelijke communicatie richting bewoners over de plannen met hun buurt.

Lees verder

Weteringpark kan groener en beter

Weteringcircuit met trams

Woensdag 10 december bieden Alexander Hammelburg (D66) en Micha Mos (GroenLinks) een notitie over de toekomst van het Weteringcircuit aan de buurt aan tijdens het Vijzelbuurtoverleg.

Lees verder

Plannen voor de buurt

Het Westerdok, een rustig bewonersgebied

Gebiedsgericht werken. Dat betekent per buurt plannen maken. De buurten waarin Centrum is opgedeeld zijn: Oost, West, Zuid, 1011 en 1012. Iedere buurt heeft een gebiedscoördinator en krijgt steeds een nieuw Jaarplan, waarvoor de bewoners zelf input leveren. Hier een eerste update over de vorderingen.

Lees verder