Wikimedia Commons, Elekes Andor [CC BY-SA 4.0]

Nieuws uit de fractie

De GroenLinks-fractie in de stadsdeelcommissie centrum is inmiddels een jaar bezig. Noah, Neeria en Elmar reageren op documenten van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel centrum, nemen ook initiatief en geven ongevraagde adviezen.

Zo heeft Neeria kort geleden een oproep van de Fietsersbond om de Weesperstraat en Wibautstraat een zondagochtend autovrij te maken, omgewerkt tot een ongevraagd advies. In de stadsdeelcommissie van stadsdeel oost, waar de Wibautstraat in ligt, had GroenLinks hier ook een advies toe ingediend en in beide stadsdeelcommissies is dit aangenomen. Het liefste zouden we de Weesperstraat en Wibautstraat elke zondagochtend autovrij hebben. Jammer genoeg hebben we nog niet alle partijen kunnen overtuigen. Nu komt er een proef op zondag 22 september. Dat is in ieder geval een goed begin!

 

In de vergadering van de stadsdeelcommissie zijn ook altijd bewoners welkom om in te spreken. Zo kwamen er een paar weken geleden twee marktkoopvrouwen van de Noordermarkt inspreken. Omdat ze wat ouder zijn, hebben ze soms moeite met de verplichting om elk kwartaal tien van de dertien weken op de markt te moeten staan. Als ze niet aan die verplichting voldoen, kunnen ze hun staanplek kwijtraken.

Noah is daarop samen met Bas van der Sande (VVD) een ochtend mee gaan helpen met het opbouwen van de kraam op de Noordermarkt, om te ervaren hoe zwaar dat is. De vergadering erop hebben zij een advies ingediend om de staanverplichting voor marktlui vanaf 58 jaar te versoepelen. Het Dagelijks Bestuur is hier vervolgens mee aan de slag gegaan.