Nieuws gefilterd op Fractie

Neeria blogt: Winstwaarschuwing

Hier had eigenlijk een blog moeten staan over de Aanpak Binnenstad. Over de aanpak waar de gemeente Amsterdam mee aan de slag gaat naar aanleiding van de toekomstvisie van prof. Zef Hemel, die nu een jaar geleden door burgemeester Halsema werd gevraagd een visie te schetsen, over hoe we om moeten gaan met de uitdagingen waar onze binnenstad zich de laatste jaren voor gesteld ziet. Dat gaat dan om de enorme toeloop aan toeristen, om de grote overlast die de aantallen geven qua afval, geluid, viezigheid, onbehoorlijk gedrag, en neveneffecten als steeds duurdere woningen en verschraling van het winkelaanbod…

Lees verder

Neeria Blogt: Ruimte voor de buurt

Oosterkerk, Wikimedia Commons

Als stadsdeelcommissie vergaderen we meestal op het Stadhuis op het Waterlooplein. Vorige week deden we dat weer eens op locatie, op de Oostelijke Eilanden. Een tijd geleden vergaderden we voor het eerst op locatie, in de Haarlemmerbuurt. Toen spraken we uitgebreider over een aantal zaken in de Haarlemmerbuurt zoals de afvalproblematiek en het verkeer in de Haarlemmerstraat en -dijk.

Vorige week deden we hetzelfde op de Oostelijke Eilanden. Onderwerpen op de agenda waren de actuele situatie op de Oostelijke Eilanden, de herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat en de toekomst van de Oosterkerk.

Lees verder

Nieuws uit de fractie

Wikimedia Commons, Elekes Andor [CC BY-SA 4.0]

De GroenLinks-fractie in de stadsdeelcommissie centrum is inmiddels een jaar bezig. Noah, Neeria en Elmar reageren op documenten van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel centrum, nemen ook initiatief en geven ongevraagde adviezen.

Lees verder

Dit is dus wat er mis is met de woningmarkt in Amsterdam

Er zijn een aantal zaken waar de partijen die in het Centrum een bestuursakkoord hebben gesloten het niet over eens zullen worden. De visie op de woningmarkt is misschien wel de belangrijkste. Fractievoorzitter Micha Mos legt uit hoe de huidige ontwikkelingen in Amsterdam de stad uiteen lijkt te scheuren en er straks misschien wel geen plek meer is voor betaalbare woningen. 

Lees verder

Verslag uit de bestuurscommissie

Fietsen in Amsterdam

Bent u benieuwd wat er in de bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum zoal wordt besproken en waar GroenLinks zich hard voor maakt? Fractievoorzitter Micha Mos bespreekt op zijn persoonlijke blog welke onderwerpen afgelopen week de revue passeerden. Zo vertelt hij over het rapport 'Gebruikers van het fietspad in de stad' en over de stand van zaken rond het thema slagvaardige overheid. "De huidige newspeak voor: bezuinigingen."

Lees verder