Maria Heijdendael

Jeanine van Pinxteren

Bestuurscommissielid, lid dagelijks bestuur

Jeanine van Pinxteren was van 2010 tot 2014 stadsdeelvoorzitter, en werd in juni 2013 gekozen tot beste stadsdeelbestuurder van Amsterdam. Ze straalt rust uit en is een binder, ze gaat veel en graag met bewoners en ondernemers in gesprek, vraagt alle belanghebbenden om medeverantwoordelijkheid te nemen. Sinds 2014 is Jeanine lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie. Ze heeft daarin de volgende portefeuilles: Bouwen en Wonen, Monumenten en werelderfgoed, Verkeer, Openbare ruimte inrichting, Milieu en Water. Qua projecten is zij verantwoordelijk voor Parkeergarages en Leidseplein, qua gebieden voor Zuid en 1011.

‘Van Pinxteren over haar werk: 'Ik vind het gewoon de mooiste baan van mijn leven: het beheer en de inrichting van het mooiste stukje van Nederland: de ‘huiskamer’ van de stad, van het land ook wel. In Centrum strijden steeds meerdere belangen om dezelfde vierkante meters. Alleen als de mensen bereid zijn met elkaar en met de overheid rond de tafel te gaan, valt er tot een redelijke verdeling te komen.

Of het nou over de kant van het gastheerschap gaat of over de openbare ruimte: het gaat om ruimte geven, in goed overleg bekijken wat er nodig is, wie daarvoor eventueel een stapje moet inschikken en met gezamenlijke inspanning iets moois tot stand brengen.

In de vorige bestuursperiode heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum onder mijn leiding met succes gewerkt aan een nieuw horecabeleid (dat nu is opgenomen in het stedelijk beleid van de burgemeester), aan bemiddelend optreden tussen alle strijdige belangen, aan gebiedsgericht werken, aan een vrijzinnige maar verantwoordelijke opstelling van alle partners.  Maar ook heel concreet mbt de fysieke inrichting zijn er mooie dingen voor elkaar gebracht: er is expliciet gekozen voor de voetganger en fietser als hoogste prioriteiten bij de inrichting van de openbare ruimte, voor grote inzet op fietsparkeren. Er komt een ondergrondse fietsenstalling onder het Beursplein, het Leidseplein gaat op de schop (met fietsenstalling) en in nog in februari besluit de raad over het masterplan voor de Eilandenboulevard.

Een paar van de gerealiseerde projecten: inrichting Palmgracht, St. Anthoniebreestraat, Haarlemmerplein (na 40 jaar bakkeleien!), en de uitvoering van de Rode Loper is begonnen.’

 

Foto: © Maria Heijdendael